Archiv der Kategorie 'ⒶZeitung/Gazete-ⒶZeitschriften/Dergi'

Haftalık anarşist yayın Kıyamet No: 27 Çıktı!

http://www.internationala.org/images/banners/kiyamethaftalik.jpg

İçerik:

- Yeryüzünden isyan ve direniş haberleri…
- Osman Evcan‘dan mektup var.
- Osman‘la dayanışma eylemleri..
- Yoldaşım Osman‘a Vegan Yemek / Filiz Gazi

- Yunanistan – 17 Kasım Eylemleri
- Kapitalizmi Sakatlamak ve Normaliyet İdeolojilerine Direnen bir “Köktenci Eşitlik” Anarşizmi / Sakatlık Çalışmaları çeviri
- Makinelerin Efendisi (Yüzüklerin Efendisi‘nin değerlendirmesi) / James Bell
- Anarşizm / Eleştirel teori ve post-yapısalcılığa kısa bir bakış / Uyumsuz Ütopya
- Tartışma: Örgütfobi vs. Örgütfili – u.
- Anarşist eylemler (güncel)
- Minimum Güvenlik – Stephanie McMillan (Karikatür)

Online oku:

- http://issuu.com/internationala/docs/v27
/
- http://www.scribd.com/doc/73608749/KIYAMET-V27

İndir:

- http://www.archive.org/details/KiyametV27

A FORUM

Ateş Hırsızı Dergisi Seçkisi

Türkiye‘de Anarşist Düşünce Tarihi Serisi – 3

http://www.imgbox.de/users/public/images/0xPR1GF6rN.jpg

Editör: Can Başkent

Ateş Hırsızı, anarşizmin Türkiye’deki yolculuğunda iki açıdan büyük önem taşır. İlk sayısının 1992 yılının aralık ayında, 10. ve son sayısının ise Nisan 1999’da yayınlanmasıyla, Ateş Hırsızı, kendisinden sonraki anarşist dergi geleneğinde, acısıyla tatlıyısla, belirleyici olmuştur. Dikkat edilirse ve daha önce yayınladığımız Kara ve Efendisiz dergileri seçkileriyle karşılaştırılırsa fark edilir; Kara ve Efendisiz ihmal edilebilecek aksamalara rağmen şaşırtıcı derecede düzenli ve aksaksız çıkmışken, Ateş Hırsızı, hem bu iki dergiden daha fazla sayı yayınlamış, hem de yayınlanma süreci yedi (1992 – 1999) yılı bulmuştur. Ateş Hırsızı, bu manada, aperiyodik ve yıllara yayılan anarşist dergicilik geleneğini başlatmıştır. Aynı zamanda, geniş dağıtım ağıyla (ve kitapçılarda uzun süre kalabilmesiyle belki de) Türkiye politik sahnesinde, kendisinden önceki iki dergiye göre, oldukça bilinir bir dergi olmuştur: Kara ve Efendisiz, birer sene yaşamışken, Ateş Hırsızı yedi yıl yaşamıştır. Kuşkusuz, bunda Türkiye’nin değişen politik yapısıyla, radikal sol ve anarşist düşüncenin (mütevazi bir ölçeğe göre) nispeten daha da tanınır olmasının rolü ihmal edilemez.

(„Sunuş“ yazısından)

Kapak tasarımı: İç Mihrak Propaganda Tasarım

Redaktör: karakızıl kolektifi.

Kitabı indirmek için tıklayınız:

1.PDF formatı (2.3 MB – ISBN: 978-0-9868586-9-7)
2.ePub formatı (0.6 MB – ISBN: 978-0-9877973-0-8)
3.mobi formatı (0.9 MB – ISBN: 978-0-9877973-1-5)

Referans Bilgileri Ateş Hırsızı Dergisi Seçkisi (Türkiye‘de Anarşist Düşünce Tarihi Serisi – 3), Editör: Can Başkent, Propaganda Yayınları, ISBN: 978-0-9868586-9-7 (pdf), 978-0-9877973-0-8 (ePub), 978-0-9877973-1-5 (mobi), 122 sayfa, Ekim 2011.

Yayınevimizin çalışmalarına destek olmak için kitabımızı SmashWords‚dan satın alabilirsiniz. Dahası, kitaplarımız iTunes Music Store‘da da ücretsiz olarak satılmaktadır.

Propaganda yayınları

Efendisiz Dergisi Seçkisi

http://www.propagandayayinlari.net/efendisizkapak.jpg

Türkiye‘de Anarşist Düşünce Tarihi Serisi – 2

Editör: Can Başkent

Efendisiz, Türkiye’de yayınlanan anarşist dergilerin belki de en az bilinenidir. Kasım 1988’den Ekim 1989’a dek geçen süreci kapsayan altı sayılık ömrüne, Efendisiz, küçücük puntolarla bir çok yazı sıkıştırmıştır. Bilhassa, Kara’da alıştıklarımızın aksine daha uzun, biraz daha kuramsal yazılarla doludur Efendisiz’in 16 sayfalık sayıları. Kuramsal anlamda, benim görebildiğim kadarıyla, Kara’nın bir kaç adım ilerisinde olan Efendisiz’in Türkiye anarşist düşünce tarihindeki rolü, belki de bu yoğunlukla özetlenebilir. Efendisiz, 2000 yılı öncesi (ulusal ve yasal çapta) hem en kısa süre yayınlanan anarşist dergidir, hem de sadece 16 sayfadan oluşan nüshalarıyla, aslında, en ince dergidir. Fakat, yazıları okumaya daldığınızda, küçücük puntolarla sıkıştırılmış makalelerden etkilenmemek mümkün değildir.

Kapak tasarımı: İç Mihrak Propaganda Tasarım

Redaktörler: Rana Arıbaş, Ebru Nihan Celkan, Yılmaz Ruhi Demir, Bilge Girgin, Hasan Rua, Burak Özgüner.

Kitabı indirmek için tıklayınız:

PDF formatı (2.3 MB – ISBN: 978-0-9868586-3-5)

ePub formatı (0.6 MB – ISBN: 978-0-9868586-4-2)

mobi formatı (0.9 MB – ISBN: 978-0-9868586-5-9)

Referans Bilgileri Efendisiz Dergisi Seçkisi (Türkiye‘de Anarşist Düşünce Tarihi Serisi – 1), Editör: Can Başkent, Propaganda Yayınları, ISBN: 978-0-9868586-6-6 (pdf), 978-0-9868586-7-3 (ePub), 978-0-9868586-8-0 (mobi), 92 sayfa, Eylül 2011.

Propaganda Yayınları

Kara Dergisi Seçkisi

http://www.propagandayayinlari.net/karakapak.jpg

Türkiye‘de Anarşist Düşünce Tarihi Serisi – 1

Editör: Can Başkent

Propaganda Yayınları olarak Kara Dergisi’ni canlandırmaktan, yarattığı entelektüel ve devrimci mirası gündeme getirmekten büyük gurur duyuyoruz. Ekim 1986’da çıkan ilk sayısıyla, Kara dergisi liberter ve anarşist düşüncenin bu topraklardaki tarihi açısından büyük, hem de çok büyük bir aşamadır.
Saklamaya gerek yok, malumunuzdur, bendenizin anarşizm anlayışı genelde oldukça ortodoks bulunur. Bunun nedenlerinden biri de, Kara ve A-Politika gibi dergilerin tedrisatıyla özgürlükçü düşünceleri öğrenmiş olmamdır. Bu manada, Kara’da dile getirilen, postmodernizmle zehirlenen anarşizmin hemen hemen karşıtı olan ‘klasik’ anarşizmin hala yeteri kadar zengin ve tutarlı olduğunu düşünüyorum. Bu manada, bu derlemedeki makalerin seçimi, benim bu anlattığım zihniyetimin de doğal bir yansıması olsa gerek. Dolayısıyla, bu seçkinin, günümüzde ve muhtemelen gelecekte de ihtiyacımızın olacağı klasik anarşizme sevimli bir göz kırpma olarak okunmasını salık veririm.

Ve şimdi, Propaganda Yayınları, ‘Türkiye’de Anarşist Düşünce Tarihi’ serisinin ilk kitabını iftiharla takdim eder: ilk sayısının 25. yıldönümünde bir Kara dergisi seçkisi!

(„Sunuş“ yazısından)
cover

Kapak tasarımı: İç Mihrak Propaganda Tasarım

Redaktör: Burcu Karakaş

Kara dergisinin (eski) editörü Ahmet Kurt röportajıyla…

Kitabı indirmek için tıklayınız:

PDF formatı (3 MB – ISBN: 978-0-9868586-3-5)
ePub formatı (0.6 MB – ISBN: 978-0-9868586-4-2)
mobi formatı (0.9 MB – ISBN: 978-0-9868586-5-9)

Referans Bilgileri Kara Dergisi Seçkisi (Türkiye‘de Anarşist Düşünce Tarihi Serisi – 1), Editör: Can Başkent, Propaganda Yayınları, ISBN: 978-0-9868586-3-5 (pdf), 978-0-9868586-4-2 (ePub), 978-0-9868586-5-9 (mobi), 103 sayfa, Eylül 2011.

Propaganda Yayınları

Qijika Reş Dergisinin 4.Sayısı Çıktı

İ Ç İ N D E K İ L E R / NAV E RO K

http://2.bp.blogspot.com/-CjN5ARm9nt8/TgOOZGCxzTI/AAAAAAAAAHk/3oI95cvVCTg/s1600/Q%25C4%25B0J%25C4%25B0KA+RE%25C5%259E-+4+KAPAK.jpg

• Şark, Ya Da Doğu ‘Ora’ Kadınlarının Evi – Evrim Alataş
• Savunma Uzmanlarının Rasyonel Dünyasında Cinsiyet ve Ölüm – Carol Cohn
• Doğu-Batı İkileminde Cinsiyete Dayalı Kimlik Politikaları – Lêlav Zorîp
• Nedir Gerçekten Anarkafeminizm?
• Önderliğin Feminizmle İmtihanı – Zozan Özgökçe
• 8 Mart Üzerine Düşünceler – Emine Özkaya
• Kesintili Degil Sürekli Praksis – Serpil Odabaşı
• İki Yüzlülük Karnemizde Orospu / Û – Rû-Spî – Leyla Saral
• Herstory! – Reni Perker
• Kewgirî û dengbêj Emê Gozê – Nali Piroz
• Dişi Kaplumbağa Kuşun İlk Uçuş Denemesi – Zelal Özgökçe
• Bu Sayı Bir Lütuf Mu – R&Z
• Kutsal Melek Anne ve Hain Şeytan Orospu Arasında Bıkkın Salınım – Gülkan Ahıska
• Cinsiyetçiliğe Kardeş Geldi Ahlakçılık – Aylin Çelik
• Godot Gelmişti Şimdi Sıra Barbarlarda – Xezal N. Karaağar
• Düşünüyorum – Ulviye Mevlan
• Tarihten Bugüne Kürt Giysileri – Nevin Güngör Reşan
• Orada Bir Yerden Bahset Bana – Deniz İlgin
• Nehirdaşlar – Girê Bêmırazan
• Bu Adalet Kimin? – Lale Çuyrak
• Eril İktidarın Çatlaklarından Sızan Özgürlük – Ramazan Kaya
• Devlet Baba ve Arketip Baba – Hemail Miran
• Alçaklığın Modern Tarihi – Tarık Aygün
• Leyla Qasim – Hüseyin Kaytan
• Anarşist Öznellikler ve Modern Öznellik – Daniel Colson
• Doğal Yaşam, Başkaldırı ve Anarşi – Ednan Şur
• Arap Dev-R-eformlarının Paradoksları – Asef Bayat
• Beden, Direniş ve Sanat – Mehmet Oruç
• Yürek Lal – Burcu Ezgi Açıkgöz
• Nêrgizname – Dilek Akkuş
• Holywood’dan Paradigmanın İflasına Bir Ayna: Kimliksiz – Rawin Sterk
• Press Filmi Üzerine – Adnan Çelik
• Feminist Kitaplık

QIJIKA REŞ

A Corps Perdu (deutsch)

[Zum herunterladen der Zeitschrift auf das Cover klicken]

A Corps Perdu

Internationale anarchistische Zeitschrift

Diese Zeitschrift entsteht aus einem gemeinsamen Anspruch: Über die notwendige Agitation des täglichen Kampfes hinaus zu gehen, sich die Zeit zu nehmen, um zu vertiefen und unsere Waffen zu schärfen.Weil wir die Theorie nicht von der Praxis trennen, weil unser Verlangen nach Freiheit ebenso aus Erfahrungen, als auch aus Gedanken geschmiedet ist, wollen wir diesen Bei-trag an den bestehenden sozialen Krieg erbringen. Ein Moment, der eine Quelle von Ideen und nicht von Meinungen ist, ein Ort, der von spezifischen Kontexten ausgehend, wieder einen gemeinsamen Raum für Diskussionen eröffnet.

Doch diese Zeitschrift entsteht auch aus einem Mangel: Um lesen zu können, was wir sonst nirgends gefunden haben, um eine anarchistische Perspektive auszuarbeiten, die vom Individuum ausgeht, um es mit dem täglichen sozialen Antagonismus zu verbinden, um den Geschmack für Subversion zurückzuerlangen, der sich von den Klassikern der autoritären Kritik gelöst hat, selbst von der heterodoxen. In einem Wort: Um sich der Politik zu entledigen.

An der Redaktion dieser Zeitschrift nehmen Gefährten aus verschiedenen Ländern teil. Doch diese Texte vertreten niemanden und streben dies auch nicht an. Wir publizieren Texte aufgrund eines Inhalts, den wir als interessant erachten, ohne dabei weder notwendigerweise seine Form vollständig zu teilen, noch eine Affinität mit ihrem Autor zu implizieren.

http://www.imgbox.de/users/public/images/3odRVGGnvy.png

Inhalt:

• Zehn Dolchstiche gegen die Politik
• Was ist Terrorismus ?
• Émile Henry und die Propaganda der Tat
• Über die individuelle Verantwortlichkeit
• Das Recht auf Faulheit und individuelle Enteignung
• Die Asche der Legenden – für ein Ende der Verherrlichung des Illegalismus

Dossier: Fremdlinge von überall ?
• Zum Herzen gelangen: Über die Erpressung der Immigranten
• Die Bestürmung von Ceuta und Melilla
• Schön, wenn Ausschaffungszentren in Flammen stehen
• An jene, die während des Sturmes nicht drinnen geblieben sind

• De Moker: Die rebellische Jugend in der holländischen libertären
Bewegung der wilden Zwanziger

http://www.imgbox.de/users/public/images/h2f1FuH9lZ.png

Inhalt:

• Autonomie… wovon sprichst du ?
• Die « industrielle Gesellschaft »: Mythos oder Realität ?
• Den Trugbildern entgegen
• Radiographie eines Regimes
• Unser Antifaschismus

Dossier: Eingeschlossen von allen Seiten

• Mit der Ideologisierung des ‘Gefangenen’ abrechnen um zu offensiven Perspektiven zurückzufinden
• Kurze Reise durch das soziale Gefängnis
• Kritische Notizen über den Kampf gegen das FIES
• Einige Steine in unruhiges Wasser – Rückblick auf drei Jahre Agitation in und um die belgischen Gefängnisse

AN DIE WAISEN DES EXISTIERENDEN

Kıyamet No: 11 Çıktı!

http://img443.imageshack.us/img443/3425/page1thumblarge.jpg

„Kıyamet“ Nedir?

Ayaklanma, başkaldırı, karşı gelme, kalkışma, teşebbüs…Kıyam’ın resmi sözlük anlamları…Kıyamet bir başkal­dırı çağrısı, tahakkümün, sömürü ve zulmün kalelerinin alaşağı edileceği günlerin habercisidir. Yeryüzüne Özgürlük haf­talık yayını bundan gayri Kıyamet olarak karşınızda olacak. Yer­yüzüne Özgürlük talebinden vazgeçmeden, uygarlığa karşı isyan­kar, anarşist/anti-otoriter metinleri, Anadolu’dan, Kürdistan’dan, Afrika’dan, tüm yeryüzünden isyan ve direniş haberlerini yayın­lamaya devam edeceğiz.

İçerik (8 sayfa):

- 2010′u Kapatırken…ya da Direnişi 2011′e Taşı! – BelaPresente
- İslam Dünyasında Feminizm – Gezginavrat
- Anarşi ve Antropoloji – Kevin Tucker
- Köprü Talan, Kanun Yalan, İsyana Devam…3. Köprü‘ye Karşı
- Suç Özgürlüğe Atılan Bir Adımdır – Özkan Kuru
- Uygarlığa karşı isyan ve direniş haberleri
- Minimum Güvenlik – Stephanie McMillan (Karikatür)

Online okuma linki (11.sayı)

http://issuu.com/internationala/docs/kiyametv11

veya

http://www.scribd.com/doc/46027991/KIYAMET-V11

İndirme linki (11.sayı)

http://www.internationala.org/index.php/kutuphane/dergi/69-kiyamet-v11.html

------------------------------------

Eski sayılar için: http://internationala.org/index.php/kutuphane/dergi.html

A-FORUM

Polizeibericht Berlin 2010

http://img251.imageshack.us/img251/3650/66991144.png

Download pdf von linksunten.indymedia.org (10MB)

Quelle: http://euro-police.noblogs.org/

Qijika Reş / Kara Karga’nın İkinci Sayısı Çıktı!

http://kaosgl.org/resim/Dergi/qijikares2.jpg

Radikal Politika Dergisi Qijika Reş’in kafilesi, özgürlük ülkesine kanat açmış tüm yoldaşlarına ikinci sayısıyla (Kasım-Aralık 2010) merhaba diyor.

Qijika Reş Kafilesi, özgür diyarlara duyduğu özlem ve kararlılıkla kara kanatlarını daha da geniş açarak yoldaşlarıyla biran önce buluşmak telaşıyla soluksuz uçuşuna kaldığı yerden devam ediyor. Derginin ilk sayısının yarattığı yankılar ve oluşturduğu beklentiler kafilemizin yükünü arttıran aynı zamanda umudumuzu da tazeleyen bir esinti yarattı. Anadolu ve Mezopotamya’da yaşayan tanışmadığımız veya tanışamadığımız insanlara gönül bağı ve gönül ağıyla ulaşmamız, dergiyi dostane duygularla sahiplenmeleri direncimizi arttıran, yola devam etme sebeplerimizi çoğaltan faktörler oldu.
Bunun yanında otoriter siyasetlerin varlığı kendinden menkul, burnundan kıl aldırmayan kimi şahsiyetlerinin ve güvercinler sürüsünün dergimiz hakkındaki hazımsız tutumları bizi şaşırtmadı; çünkü biz tepeden tırnağa, Qijik ve Reş’iz. Kara oluşumuzu, petrolün renginden değil, Ortadoğu’nun yeryüzüne inmiş tanrıları tarafından dilleri kesilen yüzlerce Yezidi bilgesinin okuduğu Mîshefa Reşt’ten ve Barselona sokaklarında dalgalanan siyahî bayraklardan alıyoruz.

Qijika Reş Nuh tarafından suların çekilip çekilmediğini öğrenmesi için gemiden yeryüzüne gönderildiğinde bir daha geri dönmedi; bu, onun vatansızlık özlemidir. Qijika Reş, Sümer’lerde akşam öttüğünde kötüye, sabah öttüğünde iyiye işaret ederdi; bu, onun pervasızlığıdır. Qijika Reş Apollon tarafından bembeyaz kanatlı uysal bir kuş iken simsiyah bir kuşa dönüştürülür; bu, onun sistem ve iktidar karşıtlığıdır. Kürt kadınları yüz yıllardır kötüyü imlemek istediklerinde ‘weyla lîmîn Qijike’ derler; bu, Mezopotamya’nın tiranlar tarafından çizilen yazgısıdır. ‘Üç tane Qijika Reş’in birleşerek bir şahini Gever Ovası’nda kovaladığını gördüm’ diyen bir yaşlının anlatımıdır; bu Qijika Reş’in komünal ve devrimci kaynağıdır.

Her şeye rağmen bu topraklarda, radikal bir politikanın kapsayıcı gücünün bizi buluşturduğu yollar ve yoldaşlar, bu zor ve yalnız zamanlarda birlikte eylemek ve yaşamak hayalimizi besledi, güçlendirdi. Dergide, özellikle güncel siyasete ve gündelik yaşama çok fazla değmeyen metinlerin çokluğu, Kürt Siyasal Hareketi’nin bu topraklardaki toplumsal karşılığına radikal bir politik söylemle yaklaşan yazıların azlığı en çok eleştiri aldığımız ve önümüze ödev olarak koyduğumuz hususlar oldu. Ayrıca derginin ilk sayısı biraz da ilk olması itibariyle kimi teknik özensizliklerin, yazım yanlışlarının, kaynak belirtme eksikliklerinin damgasını vurduğu bir sayı oldu maalesef.

Qijika Reş Dergisi, hiçbir hegemonik politikanın karşıt kutbu olmayı düşünmediği gibi, karşıtlık politikasının beslediği zihinsel konfora da sığınmayacaktır. Qijika Reş Dergisi; karşıtlık söyleminin şer odağı değil, bir dışına çıkma, kendi otonomunu yaratma yürüyüşüdür. İktidarın ve kapitalizmin dışının olmadığının iddia edildiği bir zamanda, iktidarı ve kapitalizmi kuranın tam da dışı olduğu, dışın çeperlerinde keşfedilecek ve yaşanacak patikaların sonsuz ve tükenmez olduğuna inanıyoruz. Egemenlerin en zayıf yönü ve varlıklarının temel koşulu dışın onayına bağlı olmalarıdır. Anti-kapitalist ve iktidar dışı bir politikanın kendi yerelini yaratma kudreti mümkün olduğu sürece, her türlü politik ve ekonomik ilişki ağının dışına çıkmak, bu ilişki ağlarını yerinden etmek mümkündür. Ayrıca ne salt yerelden türetilen ve başka hiçbir yere genişletilemeyen ve taşınamayan kategoriler üretmek istiyoruz ne de tarih ve mekândan soyutlanmış kategorilerle yol almak istiyoruz.

Bu topraklarda iktidarı ve kapitalizmi zayıflatan her politik öznelliği desteklediğimiz gibi, Halk, Sınıf ve Ulus gibi merkezi kimlik ve özneler üzerinden konuşan, “iktidar tuzağına yakalanmış” siyasal hareketlere de uzak mahallelerde ikamet etmekteyiz. Bu sayımızda yaşadığımız topraklarda güncel politik değeri olan, gündemi belirleyen özerklik, temsili politikalar, militarizm gibi konularda kendi sözümüzü söylemeye çalıştık. Daha kapsamlı ve dosya halinde bazı sayıların hazırlığı için şimdiden kolları sıvadık.
Farklı isim ve temalar ekseninde gittikçe genişleyen ve zenginleşen bir dergi yaratmak arzumuzun gelecek sayılara rengini vereceğine inanıyoruz
Söz ırmaklarının coştuğu, aşk ve isyan duygusunun her sayfasına sindiği, ‘umut ilkesi’nin yükseltildiği, hayret etme duygumuzu ateşleyen yeni bir sayıda buluşmak ve paylaşmak umuduyla…

İletişim: qijikares@gmail.com

Yeryüzüne Özgürlük v.9 çıktı!

http://img194.imageshack.us/img194/159/9208319.jpg

İçerik (8 sayfa):

- Uygarlığa Dair Yedi Yalan – Ran Prieur
- DTCF’de Meçhul Öğrenci Anıtı Dikildi!
- Kendimizi korkunun tuzağından nasıl serbest bırakabiliriz? – Derrick Jensen
- Uygarlığa Dair Yedi Yalan – Ran Prieur
- Yunanistan; Savaştayız:
- İtalya’da polis öğrencilere müdahale etti
- Erkek-Devlet Şiddetine Karşı Kadınlar Meydandaydı – Benimle konuşmaya devam et – Alfredo M. Bonanno
- Londra’da parlamentonun dışında çatışmalar
- Medrano Sirki Protestosunda Arbede ve Loç Vadisi Direnişiyle Dayanışma
- Uygarlığa karşı isyan ve direniş haberleri
- Minimum Güvenlik – Stephanie McMillan (Karikatür)

„Yeryüzüne Özgürlük“ Nedir?

Online okuma linki (9.sayı)

http://issuu.com/internationala/docs/yo-v9-lowq

veya

http://www.scribd.com/doc/45344651/Yeryuzune-Ozgurluk-V9

İndirme linki (9.sayı)

http://www.internationala.org/index.php/kutuphane/dergi/67-yeryuezuene-oezguerluek-v9.html

veya

http://www.archive.org/details/YeryuzuneOzgurlukV9

İletişim: audioslave@riseup.net
kostenloser Counter
Poker Blog