FRAGE / QUESTION / SORU

http://www.imgbox.de/users/public/images/SbIseggXNY.jpg

English

“We are growing old among men and women without dreams, strangers in a present time which leaves us no room for outbursts of generosity. The best this society can offer us (a career, a reputation, a sudden, big win, ‘love’) simply doesn’t interest us. Giving orders disgusts us just as much as obedience. What we are and what we want begins with a no. We are exploited like everyone else and want to put an end to exploitation right away. For us, revolt needs no other justification. Our life is escaping us, and any class discourse that fails to start from this is simply a lie. Revolt needs everything—papers and books, arms and explosives, reflection and blasphemy, poisons, daggers and arsons. The only interesting question is how to combine them.”

Türkçe

“Cömertliğin fışkırabileceğiı hiçbir alanı boş bırakmayan yabancıların, hayalleri olmayan kadın ve erkeklerin arasında yaşlanıp gitmekteyiz. Bu toplumun bize verebilceği en iyi şey (kariyer, itibar, beklenmedik, büyük bir kazanç, ‚‘aşk'‘) bizi gerçekten ilgilendirmiyor. Emir vermek, itaat etmek kadar iğrenç geliyor bize. Ne olduğumuz ve ne istediğimiz bir ‚‘hayır'‘la başlıyor. Bizler bir çokları gibi ezilenleriz ve bu sömürü düzenine derhal son vermek istiyoruz. Bize göre, isyanın başka bir gerekçeye ihtiyacı yok. Hayatımız elimizden kaçıyor ve açık ki sınıflar hakkında olup da bunu kendine kalkış noktası olarak almayan her söz, basitçe bir yalan. Ve isyan her şeye muhtaç-gazetelere ve kitaplara, silahlara ve patlayıcılara, tefekküre ve küfre, zehre ve hançere ve kundaklamaya. Tek önemli soru: bunları nasıl birleştireceğiz?”

kostenloser Counter
Poker Blog