Halkımıza ve Kamuoyuna!

1. 18 Ağustos günü saat 20.00 sularında Siirt’in Pervari ilçesi merkezinde bulunan Emniyet Müdürlüğü binası ile Komando binasına yönelik olarak gerillalarımız tarafından eş zamanlı olarak iki eylem gerçekleştirilmiştir. Emniyet 1-Müdürlüğüne gerçekleştirilen eylem sonucunda 8 adet roket atar mermisi binaya isabet ederken, bir panzer darbelenmiş 1 akrep tipi zırhlı araç ise gerillalarımız tarafından imha edilmiştir. Komando binasına yönelik olarak gerçekleştirilen eylem de ise gerillalarımız ile düşman arasında yaşanan çatışmada bir gerillamız yaralanmış, yaralı arkadaşımızı kurtarmak isterken iki gerillamız da kahramanca çatışarak şahadete ulaşmıştır.

Şehit düşen gerillalarımızın sicil bilgileri:

http://www.imgbox.de/users/public/images/nmXTmpmTlm.jpg

Kod Adı: Zerdeşt Dersimi
Adı Soyadı: Ali Gezer
Doğum Yılı ve Yeri: 1970 – Maraş
Anne – Baba Adı: Hatice – İbrahim
Katılım Yılı ve Yeri: 1996 – İstanbul
Şahadet Tarihi ve Yeri: 18 Ağustos 2011 / Pervari, Siirt

Zerdeşt Dersimi – Ali Gezer

Yurtsever bir aileden gelen 1970 Maraş Elbistan-Hasan Ali köyü doğumlu Zerdeşt Dersimi koda adlı Ali Gezer yoldaşımız 1993 yıllarında Engizek dağlarında düşmanla girdiği bir çatışmada Mizgin-Elif Gezer ismindeki kız kardeşi şehitler kervanına katılır. Aile düşmanın çok yoğun baskıları altında kalır. Ailede tutuklamalar hiçbir zaman eksilmez. Zerdeşt Dersimi yoldaş böylesine düşmanın amansız saldırılarıyla düşmanı tanıyarak özgürlük mücadelesine adım atar. O 1996 yılında İstanbul’da iktisat fakültesi uluslar arası ilişkiler bölümünü okurken PKK saflarına katılır.

Zerdeşt yoldaş dağa gelişiyle gerillayla bir olması bir olmuştur. O bulunduğu tüm ortamlarda her zaman en göze batan yoldaşlardan olmasını bilmiştir. Belirgin karakteri yaşama katılımındaki fedakârca duruşudur. Atikliği ise ayrı bir meziyetidir. Derin teorik ideolojik birikimiyle o her ortamda yoldaşlarının eğitimine ileri düzeyde hem katılan hem de eğitim verendir.

Zerdeşt yoldaşın en çok emek sarf ettiği sahalardan bir tanesi de Botan sahasının Beytüşşebap alanı olmuştur. Uzun yıllar en zorlu şartlara rağmen geri çekilmeden sonra da bu alanda kitle çalışmalarında bulunmuş ve Botan halkıyla bir olmuştur. Derin yurtsever duyguları onu her zaman halktan biri yapmıştır.

Zerdeşt yoldaş uzun mücadele tarihi içerisinde birçok alanda ve birçok çalışmada bulunmuştur. Kitle ilişkileri, komutanlık, matbaacılık, eğitmencilik derken en son Botan sahasına gitmeden öncede iki yıl boyunca HPG BİM’n birinci derecede sorumluluğunu 2006 ile 2007 yılları arasında yürütmüştür.

Bu deneyim ve tecrübelerle Botan sahasına yeniden yönelen Zerdeşt yoldaş son yıllarda Botan’ın Garisa alanında kalmıştır. Bu alanda yürütülen tüm eylemlerde bizatihi yer alan Zerdeşt Dersimi yoldaş giderek komple bir militanlığı yakalama düzeyine kendisini getirmiştir. Hem ideolojik teorik donanımı hem de pratikteki gerillasal duruşu yoldaşlarını etkilemiştir. Kişilik olarak mütevazı, yapıcı ve özverisiyle tanınan Zerdeşt yoldaş mücadelemizde her zaman en saygın yerlerinden birini alacaktır.

http://www.imgbox.de/users/public/images/tVdIqXs8gL.jpg

Kod Adı: Ayhan Gorsê
Adı Soyadı: Ferzat Nucevan
Doğum Yılı ve Yeri: 1987 – Urmiye
Anne – Baba Adı: Baran – Kemal
Katılım Yılı ve Yeri: 2006 – Urmiye
Şahadet Tarihi ve Yeri: 18 Ağustos 2011 / Pervari, Siirt

Ayhan Gorsê – Ferzat Nucevan

18 Ağustos günü saat 20.00 sularında Siirt’in Pervari ilçesi merkezinde bulunan Emniyet Müdürlüğü binası ile Komando binasına yönelik olarak gerillalarımız tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı iki eylem ardından şehit düşen yoldaşlarımızdan biri de Ayhan Gorse yoldaşımızdır.

Ayhan Gorse yoldaşımız 1987 Soma Bradost Melune Köyü Urmiye – İran doğumlu, asıl ismi Ferzat Nucevan’dır. Ayhan yoldaşımız 2006 yılında saflara katılıp Gare, Haftanin, Botan gibi birçok gerilla alanında çalışma yürütmüştür. En son Botan’ın Garisa alanında Tim komutanı düzeyinde aktif gerillacılık yapmıştır.

Ayhan yoldaş özelde girişkenliği, sıcaklığı ve sempatikliğiyle yoldaşlarının gönlünde taht kurmuş bir genç olarak mücadele saflarında hızla gelişme sağlayan bir yoldaş olmuştur. Liseyi okuyan Ayhan Gorse yoldaş belli bir anlama kavrayışına da sahip olan biri olarakta mücadeleye önemli katkıları olan bir gerillamızıdır. Ayhan Gorse yoldaşın sıcaklığı, sempatikliği ve herkese yeten gülüşleri her zaman yoldaşlarının yüreğinde yaşayacaktır.

2. 17 Ağustos günü 18.00-19.00 saatleri arası Dersim merkeze bağlı İksor üçgenin operasyona çıkan düşman askerleri ile gerillalarımız arasında bir çatışma yaşanmıştır. Yaşanan çatışma ardından bir gerillalarımız kahramanca çatışarak şahadete ulaşmıştır. Bu çatışmada şehit düşen gerillamızın ismi Jiyanda Memyan yoldaşımızdır.

http://www.imgbox.de/users/public/images/61GS2kUQQy.jpg

Kod Adı: Jiyanda Memyan
Adı Soyadı: Hamdiye Mutaş
Doğum Yılı ve Yeri: 1984 – Amed
Anne – Baba Adı: İrfet – Süleyman
Katılım Yılı ve Yeri: 2004 – Amed
Şahadet Tarihi ve Yeri: 18 Ağustos 2011 / Dersim

Jiyanda Memyan – Hamdiye Mutaş

1984 Amed doğumlu, kod adı Jiyanda Memyan, asıl adı Hamdiye Mutaş yoldaşımız 2004 yıllında özgürlük mücadelesinin saflarına katılmıştır.

Yurtsever bir aileden gelen Jiyanda yoldaşın yakın akraba çevresinde de çok sayıda şehitleri bulunmaktadır. Yurtsever ortamda büyüyerek saflara katılan Jiyanda yoldaş ilkokulu terk etmesine rağmen özgürlük saflarında hızla kendisini geliştirerek önemli teorik ve ideolojik tecrübe edinmiştir. Jiyanda yoldaşımız Xakurke, Gare, Garzan alanlarında aktif gerillacılık yaptıktan sonra 2010 yılında Dersim sahasına geçmiştir. Özgürlük mücadelesine Dersim’de devam ettirmesinin Kürt ulusal birlikteliğine katkı sunmak isteminden ileri gelmiştir.

Jiyanda yoldaş gerilla saflarında güçlü iradesel duruşu, korkusuzluğu ve ileri düzeyde cesaretiyle tanınan bir arkadaş olmuştur. Kendisini en zor şartlara karşı ileri düzeyde hazırlayan Jiyanda yoldaş bu özellikleriyle gittiği her ortamda hızla sivrilen bir militan olmuştur. Bunun için pratik içerisinde erkenden komutanlaşarak özgürlük mücadelesine ileri düzeyde katkı sunmasını bilmiştir. Yoldaşları onu her zaman yiğit militanca duruşuyla anacaklardır.

3. 18 Ağustos günü 19.45 sularında Siirt‘in Eruh ilçesine bağlı Eskera karakol tepesine yönelik olarak gerillalarımız tarafından bir eylem gerçekleştirilmiş. Gerçekleştirilen eylem sonucunda düşmanın 13 askeri, gerillalarımız tarafından öldürülürken yaralı askerler de tepeden kaçmak zorunda kalmışlar. Çok sayıda malzemeyi gerillamızı el koyarlarken birçok malzemeyi de kullanamaz hale getirmişlerdir. Bu eylemde Nupelda Cudi arkadaşımız şehitler kervanına katılmıştır.

http://www.imgbox.de/users/public/images/6LvMsQqUAC.jpg

Kod Adı: Nupelda Doğan
Adı Soyadı: Zozan Doğan
Doğum Yılı ve Yeri: 1982 – Mardin
Anne – Baba Adı: Gevriye – Şexmus
Katılım Yılı ve Yeri: 2001 – İstanbul
Şahadet Tarihi ve Yeri: 18 Ağustos 2011 / Eruh, Siirt

Nupelda Doğan – Zozan Doğan

1982 Mardin doğumlu Kod Adı: Nupelda Doğan, Adı Soyadı: Zozan Doğan yoldaşımız yurtsever bir aile çevresinde gelmektedir. Xınere, Xakurke, Zagros, Haki Karer ideolojik Akademisi, Botan alanlarında kalarak mücadele içerisinde önemli tecrübeler edinen bir yoldaşımız olmuştur. Botan’da önce Cudi sahasında kalmış ardından Garisa alanında görev yürütmek için görevlendirilmiştir. Kişilik olarak önemli deney ve tecrübeler edinen Nupelda Doğan yoldaşımız uzun süre kuzey pratiklerinde kalarak kendi iradesel duruşunu göstermiştir. Fedakârlığı, girişkenliği ve pratik yetenekleriyle de göz dolduran Nupelda Doğan yoldaş her zaman yoldaşları tarafında anılacaktır.

Halkımızın çeşitli eylemlerde şehit düşen dört yoldaşımızı her zaman olduğu gibi en ileri düzeyde Serhildan coşkusuyla sahip çıkacağına, özelde de bugünlerde yaşadığımız ulusal diriliş bayramımız olan 15 ağustos ruhuna denk bir katılımla karşılayacaklarının inanıyoruz. Tarih günleri yaşadığımız bu günlerde halkımızın ve demokratik kamuoyunun her zamanınkinden daha fazla şehitlerimize sahip çıkmaya davet ediyoruz.

21 ağustos 2011

HPG Ana Karar Komutanlığı

kostenloser Counter
Poker Blog