Kara Dergisi Seçkisi

http://www.propagandayayinlari.net/karakapak.jpg

Türkiye‘de Anarşist Düşünce Tarihi Serisi – 1

Editör: Can Başkent

Propaganda Yayınları olarak Kara Dergisi’ni canlandırmaktan, yarattığı entelektüel ve devrimci mirası gündeme getirmekten büyük gurur duyuyoruz. Ekim 1986’da çıkan ilk sayısıyla, Kara dergisi liberter ve anarşist düşüncenin bu topraklardaki tarihi açısından büyük, hem de çok büyük bir aşamadır.
Saklamaya gerek yok, malumunuzdur, bendenizin anarşizm anlayışı genelde oldukça ortodoks bulunur. Bunun nedenlerinden biri de, Kara ve A-Politika gibi dergilerin tedrisatıyla özgürlükçü düşünceleri öğrenmiş olmamdır. Bu manada, Kara’da dile getirilen, postmodernizmle zehirlenen anarşizmin hemen hemen karşıtı olan ‘klasik’ anarşizmin hala yeteri kadar zengin ve tutarlı olduğunu düşünüyorum. Bu manada, bu derlemedeki makalerin seçimi, benim bu anlattığım zihniyetimin de doğal bir yansıması olsa gerek. Dolayısıyla, bu seçkinin, günümüzde ve muhtemelen gelecekte de ihtiyacımızın olacağı klasik anarşizme sevimli bir göz kırpma olarak okunmasını salık veririm.

Ve şimdi, Propaganda Yayınları, ‘Türkiye’de Anarşist Düşünce Tarihi’ serisinin ilk kitabını iftiharla takdim eder: ilk sayısının 25. yıldönümünde bir Kara dergisi seçkisi!

(„Sunuş“ yazısından)
cover

Kapak tasarımı: İç Mihrak Propaganda Tasarım

Redaktör: Burcu Karakaş

Kara dergisinin (eski) editörü Ahmet Kurt röportajıyla…

Kitabı indirmek için tıklayınız:

PDF formatı (3 MB – ISBN: 978-0-9868586-3-5)
ePub formatı (0.6 MB – ISBN: 978-0-9868586-4-2)
mobi formatı (0.9 MB – ISBN: 978-0-9868586-5-9)

Referans Bilgileri Kara Dergisi Seçkisi (Türkiye‘de Anarşist Düşünce Tarihi Serisi – 1), Editör: Can Başkent, Propaganda Yayınları, ISBN: 978-0-9868586-3-5 (pdf), 978-0-9868586-4-2 (ePub), 978-0-9868586-5-9 (mobi), 103 sayfa, Eylül 2011.

Propaganda Yayınları

kostenloser Counter
Poker Blog