Beşikçi: Arşivler yok edildi

Ankara‘da düzenlenen sempozyumda konuşan Sosyolog İsmail Beşikçi, „Ermeni soykırımı ile ilgili tüm arşivler yok edildi“ dedi.

Ankara‘da düzenlenen sempozyumda konuşan Sosyolog İsmail Beşikçi, araştırmacıların, üniversite hocalarının hiçbir bilgiye ulaşamadığına işaret ederek, „Ermeni soykırımı ile ilgili tüm arşivler yok edildi“ dedi. Tuma Çelik ise „Türkiye hoşgörülüdür“ sözlerine tepki göstererek, „Biz hoş görülmek zorunda mıyız?“ dedi.

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi‘nin düzenlediği ‚Hrant‘ın Bıraktığı Yerden Öncesi ve Sonrasıyla 1915 İnkar ve Yüzleşme Sempozyumu, „İttihat ve Terakki‘den Kemalizme Resmi İdeolojik İnkar ve İmha“ başlıklı oturumuyla devam etti. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Fikret Başkaya‘nın yaptığı ikinci oturumda konuşan Avrupa Süryaniler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Tuma Çelik, Süryanilerin halen inkar edildiğine işaret ederek, Süryani olmanın bir suç olmadığına dikkat çekti ve „Osmanlı, Türkiye hoşgörülüdür‘ deniliyor. Biz niye hoş görülmek zorunda kalıyoruz. Süryani olmam bir suç mu, farklı olmam bir suç mu?“ dedi.

Daha sonra konuşan Sosyolog İsmail Beşikçi ise, araştırmacıların, üniversite hocalarının, bu konuya ilişkin araştırma yapan herkesin hiçbir bilgiye ulaşamadığına işaret ederek, „Resmi ideoloji nedeniyle soykırımla ilgili bütün arşivler yok edildi“ şeklinde konuştu. Beşikçi, bu yaklaşımın halen Türkiye‘nin siyasal hayatına hakim olduğunu belirtti. Beşikçi, 1990′lı yıllarda yaşanan katliamlarla ilgili 2080 yılında bile belge bulunamayabileceğine dile getirdi.

„Kürtlerde Ermenilere karşı antipati var, bunun nedeni nedir?“ sorusunu yanıtlayan Beşikçi, aksine Ermenilerde Kürtlere karşı bir antipati olduğunu belirtti. Beşikçi, „Teşkilat-ı Mahsusa yöneticileri soykırımda bazı Kürtleri maddi manevi ödüller karşılığında kanımca tetikçi olarak kullandığı için bu antipati oluştu“ dedi. Türkiye‘de, Kürt, Ermeni, Süryani, Alevi sorunu olmadığını, Türk sorunu olduğunu vurgulayan Tuma Çelik ise bunun 1800′lü yıllarda başladığını dile getirerek, „Bizim halkımızın yaşadığı bölgede yani Güneydoğu Anadolu Bölgesi‘nde 400′den fazla köy tamamen boşaldı. O köylere daha sonra başka insanlar da girdi. O topraklarda büyüyen insanların bir bölümü Süryanilerle akraba olduklarını söylerler. Bu da tarihi bir belgedir“ diye konuştu.

‚Ermenilerin mallarının verildiği iddiası asılsızdır‘

„Sermayenin Türkleştirilmesi ve Ermeni Emval-i Metrukesine ne oldu?“ başlığı altında gerçekleştirilen üçüncü oturumda konuşan Mehmet Polatyel, Emval-i Metruke‘nin terkedilmiş mallar, el konulan mallar anlamına geldiğine işaret ederek bu alanın ihmal edildiğine dikkat çekti. Bugüne kadar daha çok soykırımın ideolojik- politik yönleri üzerinde durulduğunu ifade eden Polatyel, soykırımın bu boyutunun ihmal edildiğini belirtti. Polatyel, resmi ideolojinin „Ermeni mallarının geri verildiği, Ermeniler dönerek mallarını aldı“ iddiasında bulunduğunu hatırlatarak, bu iddiaların 8 Ocak 1920′de çıkarılan kararnameye dayandırıldığını ifade eden Polatyel bunların asılsız olduğunu kaydetti.

Yüksekova Haber

kostenloser Counter
Poker Blog